رزومه دانش پذیران

سجاد مالکی سجاد مالکی

کارشناسی مدیریت دولتی

سجاد مالکی ایمیل : noneemail@gmail.com شماره تماس : 09307513557 مدرک :

کارشناسی مدیریت دولتی


پروفایل کامل
سروش داودی سروش داودی

کارشناسی مهندسی مواد

سروش داودی ایمیل : nonemail@gmail.com شماره تماس : 09387862234 مدرک :

کارشناسی مهندسی مواد


پروفایل کامل
سعیده عباسی هوشیار سعیده عباسی هوشیار

کارشناسی مهندسی عمران

سعیده عباسی هوشیار ایمیل : saeedeabbas30@gmail.com شماره تماس : 09152780470 مدرک :

کارشناسی مهندسی عمران


پروفایل کامل
سمانه اویسی سمانه اویسی

کارشناسی ارشد حسابداری

سمانه اویسی ایمیل : noneemail@gmail.com شماره تماس : 000000 مدرک :

کارشناسی ارشد حسابداری


پروفایل کامل
سید شایان پور احمدی بابکی سید شایان پور احمدی بابکی

کارشناسی مهندسی عمران

سید شایان پور احمدی بابکی ایمیل : nonemail@gmail.com شماره تماس : 09136519914 مدرک :

کارشناسی مهندسی عمران


پروفایل کامل
سید محمد موسوی سرحدی سید محمد موسوی سرحدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه

سید محمد موسوی سرحدی ایمیل : sm.sarhadi@gmail.com شماره تماس : 09155424511 مدرک :

کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه


پروفایل کامل
سید مصطفی میرتاج الدینی سید مصطفی میرتاج الدینی

کارشناسی معدن_استخراج

سید مصطفی میرتاج الدینی ایمیل : mostafamir48@gmail.com شماره تماس : 09385459261 مدرک :

کارشناسی معدن_استخراج


پروفایل کامل
سیما عباسی سیما عباسی

کارشناسی حسابداری

سیما عباسی ایمیل : sima.abbasi0731@gmail.com شماره تماس : 09372574552 مدرک :

کارشناسی حسابداری


پروفایل کامل
سیما محمدی سیما محمدی

کارشناسی مهندسی صنایع

سیما محمدی ایمیل : nonemail@gmail.com شماره تماس : 000000 مدرک :

کارشناسی مهندسی صنایع


پروفایل کامل
صفورا محمودی صفورا محمودی

کارشناسی کامپیوتر

صفورا محمودی ایمیل : safoura.mahmoudi@gmail.com شماره تماس : 00000 مدرک :

کارشناسی کامپیوتر


پروفایل کامل
عاطفه زین الدینی عاطفه زین الدینی

کارشناسی مهندسی برق

عاطفه زین الدینی ایمیل : atefeh.zienaddini@gmail.com شماره تماس : 0000000000 مدرک :

کارشناسی مهندسی برق


پروفایل کامل
علی بستانی علی بستانی

کارشناسی معدن

علی بستانی ایمیل : alibostani1280@gmail.com شماره تماس : 09150384615 مدرک :

کارشناسی معدن


پروفایل کامل