سجاد باستین تختی

---

  • نام و نام خانوادگی : سجاد باستین تختی
  • نام پدر :قنبر
  • تاریخ تولد : 1373/5/5
  • محل تولد : بندرعباس
  • کد ملی : 3380606731
  • ایمیل :sajad.sb84@gmail.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :09375493769
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  • ---

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاه بازرسی جوش چشمی (VT) 1397/2/12 1397/2/14 --- --- --- 87.5

نمونه کارها