ریحانه خراسانی

---

  • نام و نام خانوادگی : ریحانه خراسانی
  • نام پدر :عباسعلی
  • تاریخ تولد : 1375.03.17
  • محل تولد : زاهدان
  • کد ملی : 3610918391
  • ایمیل :---@gmail.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :000000000
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد

  • ---

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاهHSE 1397.09.14 1397.09.15 --- --- ---

نمونه کارها