حسن صفری

---

  • نام و نام خانوادگی : حسن صفری
  • نام پدر :عباسعلی
  • تاریخ تولد : 1375.06.27
  • محل تولد : ---
  • کد ملی : 2110667303
  • ایمیل :eng.hsafari@gmail.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :09398483490
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   لیسانس_معدن

  • طراحی در معادن با نرم افزارdatamine

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاه HSE 1397.09.14 1397.09.15 --- --- --- ---

نمونه کارها