حامد رزوینی

---

  • نام و نام خانوادگی : حامد رزوینی
  • نام پدر :حسین
  • تاریخ تولد : 1374/1/1
  • محل تولد : قاین
  • کد ملی : 0880208341
  • ایمیل :hamed.razvini@gmail.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :09385033802
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   کارشناسی مهندسی مواد

  • ---

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاه بازرسی جوش چشمی (VT) 1397/2/12 1397/2/14 --- --- --- 100

نمونه کارها