ثریا شه بخش

---

  • نام و نام خانوادگی : ثریا شه بخش
  • نام پدر :محمد کریم
  • تاریخ تولد : 1372/6/20
  • محل تولد : زاهدان
  • کد ملی : 3640596953
  • ایمیل :saraya.shahbakhsh@yahoo.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :09158492826
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   کارشناسی ارشد مهندسی مواد

  • ---

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاه بازرسی جوش چشمی (VT) 1397/2/12 1397/2/14 --- --- --- 80

نمونه کارها