ابراهیم کطفان

---

  • نام و نام خانوادگی : ابراهیم کطفان
  • نام پدر :عبدالحسین
  • تاریخ تولد : 1372.10.13
  • محل تولد : شوشتر
  • کد ملی : 1870316274
  • ایمیل :ebiketfan72@gmail.com
  • ملیت :ایرانی
  • شماره تماس :09396062512
  • آدرس :

   ---

  • مدرک تحصیلی :

   کارشناسی معدن_اسخراج

  • ---

 • ---

 • نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نمره امتحان پایانی نمره پروژه کلاسی نمره پروژه پایانی نمره کل
  کارگاهHSE 1397.09.14 1397.09.15 --- --- --- ---

نمونه کارها