رزومه دانش پذیران

ابراهیم کطفان ابراهیم کطفان

کارشناسی معدن_اسخراج

ابراهیم کطفان ایمیل : ebiketfan72@gmail.com شماره تماس : 09396062512 مدرک :

کارشناسی معدن_اسخراج


پروفایل کامل
الهام خواجه الهام خواجه

کارشناسی ارشدHSE

الهام خواجه ایمیل : ---@gmail.com شماره تماس : 09158461662 مدرک :

کارشناسی ارشدHSE


پروفایل کامل
امیر خیری امیر خیری

کارشناسی مهندسی عمران

امیر خیری ایمیل : erfan1376khsh@yahoo.com شماره تماس : 09175634315 مدرک :

کارشناسی مهندسی عمران


پروفایل کامل
بهزاد کمالی جانفدا بهزاد کمالی جانفدا

کارشناسی مهندسی عمران

بهزاد کمالی جانفدا ایمیل : behzadkamali16@yahoo.com شماره تماس : 09376434359 مدرک :

کارشناسی مهندسی عمران


پروفایل کامل
ثریا شه بخش ثریا شه بخش

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

ثریا شه بخش ایمیل : saraya.shahbakhsh@yahoo.com شماره تماس : 09158492826 مدرک :

کارشناسی ارشد مهندسی مواد


پروفایل کامل
حامد  رزوینی حامد رزوینی

کارشناسی مهندسی مواد

حامد رزوینی ایمیل : hamed.razvini@gmail.com شماره تماس : 09385033802 مدرک :

کارشناسی مهندسی مواد


پروفایل کامل
حسن صفری حسن صفری

لیسانس_معدن

حسن صفری ایمیل : eng.hsafari@gmail.com شماره تماس : 09398483490 مدرک :

لیسانس_معدن


پروفایل کامل
ریحانه خراسانی ریحانه خراسانی

کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد

ریحانه خراسانی ایمیل : ---@gmail.com شماره تماس : 000000000 مدرک :

کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد


پروفایل کامل
زهرا اسکندری نسب زهرا اسکندری نسب

کارشناسی مهندسی عمران

زهرا اسکندری نسب ایمیل : zahraeskandarinasab76@yahoo.com شماره تماس : 00000000000 مدرک :

کارشناسی مهندسی عمران


پروفایل کامل
زینب بهرام پور زینب بهرام پور

کارشناسی مهندسی مواد

زینب بهرام پور ایمیل : mz.bahrampoor@gmail.com شماره تماس : 09172888451 مدرک :

کارشناسی مهندسی مواد


پروفایل کامل
پدرام براهویی پدرام براهویی

لیسانس مکانیک

پدرام براهویی ایمیل : ---@gmail.com شماره تماس : 09035317353 مدرک :

لیسانس مکانیک


پروفایل کامل
سجاد باستین تختی سجاد باستین تختی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سجاد باستین تختی ایمیل : sajad.sb84@gmail.com شماره تماس : 09375493769 مدرک :

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


پروفایل کامل