ویدئوها

حل مسئله از کتاب مقاومت بیر جانسون-تحلیل تیر با استفاده از نرم افزار sap2000
بدون نظر ویدئوها
حل مسئله از کتاب مقاومت بیر جانسون-تحلیل تیر با استفاده از نرم افزار sap2000 مدرس: سید شایان پوراحمدی بابکی
بیشتر بدانید
آموزش نوشتن متن روی قطعه در نرم افزار قدرتمند CATIA
بدون نظر ویدئوها
دانش پذیر دوره کتیا آموزشگاه آیدیا مدرس دوره کتیا: سامان پذیرنده
بیشتر بدانید