نرم افزارهای مربوط به مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران، رشته ای با گرایش های فراوان

طبق تجربیات مهندسین آیدیا هر کدام از آنها دارای فرصت شغلی مناسب خود را داشته است و اساس انتخاب برای متقاضیان ادامه تحصیل فقط به میزان علاقه آنها به گرایش مربوطه است.

گرایش های مهندسی عمران شامل سازه، زلزله، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی، راه و ترابری، مهندسی سواحل و سازهای دریای، مهندسی و مدیریت منابع آب،حمل و نقل، ژئوتکنیک، مهندسی محیط زسیت، مهندسی خطوط راه آهن و پدافند غیر عامل میباشد.

*در فضای کنونی کشور و بخصوص فعالیت هایی که در بخش عمرانی کشور و همچنین با توجه به میزان بودجه عمرانی که توسط مسئولان در نظر گرفته شده است، گرایش های سازه، راه و ترابری، مهندسی آب و سازهای هیدرلیکی و مدیریت منابع آب بیشتر مورد توجه مهندسان قرار گرفته است.

آیدیا با توجه به گرایش های پرطرفدار ذکر شده، دورهای زیر را پیشنهاد میکند:

*سازه، که امروزه دچار شایعاتی از قبیل اشباع شدن مهندسین بیکار شده است اما همچنان برای افرادی که کار بلد هستن همچنان جای بسیار خوبی است که احتیاج به داشتن رابطه خاصی نیست زیرا خود به خود بر اساس نیاز دفاتر مهندسی و شرکت های ساختمانی به یک فرد با مهارت، میتوانید استخدام شوید و یا یک دفتر مهندسی با مدرک نظام مهندسی داشته باشید.

نرم افزارهای مناسب و لازم برای این گرایش ETABS ، SAP2000 و SAFE میباشد.

*راه و ترابری، اين گرايش که با گرايش مکانيک خاک و پي ، برنامه‌ريزي حمل و نقل در ارتباط نزديک مي‌باشد. در صورت موفقیت در آن میتوانید درآمدی خوبی بدست آورید.

نرم افزارهای مناسب و لازم برای این گرایش AutoCAD Civil 3DوCIRCLY میباشد.

*مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی این گرایش به کسانی که علاقه به رفتار سیالات دارند توصیه میشود.

نرم افزارهای مناسب و لازم برای این گرایش FLUENT و Ansysمیباشد.