درباره ما

یدیا در تلاش است با ارتقا سطح دانش فنی در میان صنعتگران و دانشجویان در این استان وزنه قابل قبولی در ترازوی علمی و صنعتی شرق کشور باشد . از زمینه های فعالیتی آیدیا ، طراحی صنعتی با موضوعات طراحی قطعات ، مهندسی معکوس ، طراحی قالب و مکانیزم ها با بهره گیری از نرم افزار های قدرتمند میباشد . تیم تحلیل آیدیا با انجام آنالیزهای پیچیده ی صنعتی برای تحلیل سازه ها و قطعات ، بهینه سازی و شبیه سازی ، با استفاده از روش های نوین فعالیت میکند . همچنین آیدیا آیدیا دارای تیمی قدرتمند در حوزه ساخت و تولید است که با وجود تیم طراحی و آنالیز ، حوضه ی PLM شرکت کامل میگردد .