برگزاری کارگاه های ایزو 9001 و ممیزی در استان سیستان و بلوچستان (1397/11/03 الی 1397/11/05)